Електрооборудване за нефто и газовата промишленост

За фирмата NTS Москва(представена от КФК-Варна) Униел произвежда ел.оборудване,автоматизация и панели за управление на центрове за тестване на тръби за сондажи