За нас

„ УНИЕЛ” ООД
Предприятие за корабно и индустриално електро оборудване и металообработване


1.Контакти

Униел ООД
Индустриална зона
7700 Търговище,България
Тел..00359 601 64633;00359 601 65297
Е-mail:tuniel@mail.bg

2.Регистрация

Данъчен номер 125 2074623
Булстат номер 125514398
ДДС номер BG125514398

3.Съдебна регистрация

Компанията е регистрирана със съдебно решение номер 192/2001 от Търговищки районен съд със 100% частен капитал

4.Кратка история на компанията

1968-Униел ООД(бившо „Неделчо Камов”) е основана като дъщерно предприятие на държавна фирма ‘Корабостроене’Основна дейност-електрическо силово оборудване за корабостроителните заводи в България
1991-компанията беше реформирана като дружество с ограничена отговорност ‘Корела’Е ООД
1997-С първата вълна на масоватв приватизация компанията беше приваризирана и регистрирана като ‘Корела’ АД с 93% на главният акционер Българска Холдингова Компания(БХК)
2001-Акциите на всички акционери бяха изкупени от 5 съдружника които пререгистрираха компанията като’Униел’ООД със 100% частен капитал
2004-‘Корела 5’е регистрирана като търговско дружество за внос/износ за нуждите на ‘Униел”

5.Персонал

60 човека

6.Управление;

Компанията се управлява и представлява от съдружници:Инж.Динчо Димитров Трандев;Инж.Стефан Андреев Спасов;Инж.Евгений Петров Чаушев;Инж.Галин Симеонов Ганчев и Емил Йорданов Чаушев