Наши клиенти

-За фирмата NTS Москва(представена от КФК-Варна) Униел произвежда ел.оборудване,автоматизация и панели за управление на центрове за тестване на тръби за сондажи

-За Polish WSK-Krakow-електрически системи за контрол на сепаратори

-За MARINE SUPPORT-Литва/Цялостно корабно електрооборудване вкл.главни и аварийно разпределотелни табла,навиационни пултове и всички ел.табла

- За СИМЕКС ООД-Тервел(поддоставчик на INTERCONTROL AS-Берген,Норвегия и GOODTECH PROJECTS&SERVISES AS,Os,Норвегия-Аварийни(SOS) панели,указателни табели,тел.кабини-всичко от неръжд.стомана

-За SISAS SSIGNALETICA-Перуджа,Италия-пътна сигнализация