Сигнализация за тунели

Униел ООД произвежда за СИМЕКС ООД-Тервел(поддоставчик на INTERCONTROL AS-Берген,Норвегия и GOODTECH PROJECTS&SERVISES AS,Os,Норвегия-Аварийни(SOS) панели,указателни табели,тел.кабини-всичко от неръжд.стомана.